Maar er zijn natuurlijk ook veel ouderen die gelukkig en gezond zijn. Hoe doen ze dat?

Van die laatste groep kunnen we het meest leren en op die groep willen wij ons ook richten.

Een film waarin hoogbejaarde mensen (90+) geïnterviewd worden en waarbij de vraag

“ oud worden en gezond en gelukkig blijven, hoe doe je dat” centraal staat.

 

Wat is de formule voor een gezond en gelukkig leven? Natuurlijk heeft iedereen daar zo zijn

eigen ideeën over en wij denken dat wij in de loop der jaren daar wel een antwoord op kunnen geven. Maar wij denken ook dat het aan het woord laten van de ervaringsdeskundigen, de ouderen, mooie en zinvolle informatie oplevert, informatie die ook bijdraagt aan de preventieve gezondheidszorg. Een positieve tegenhanger van de negatieve beeldvorming rondom ouderen die soms de kop op steekt.

 

Die ervaringsdeskundigen zijn mensen die in de praktijk hebben bewezen dat het mogelijk is om gelukkig en gezond oud te worden, ondanks eventuele tegenslagen etc. Via deze film kunnen zij hun levensverhaal vertellen en geven de jongeren de kans hier lering uit te trekken.

 

                                                                          Wij stellen ons voor dat het een film wordt in de vorm van een praatprogramma, waarbij wij                                                                               de  kandidaten interviewen op een locatie die door henzelf wordt gekozen. Bijvoorbeeld bij                                                                               hen thuis of op een locatie met een emotionele waarde. De interviews zijn diepte-interviews,                                                                             waarbij we praten over allerlei situaties. We onderzoeken keerpunten in hun leven, bijzondere                                                                            gebeurtenissen, de waarde van relaties en omgaan met positieve uitdagingen en tegen                                                                                   slagen.

 

                                                                          Natuurlijk ook hoe ze met verlies en tegenslag zijn omgegaan, hoe ze dat hebben verwerkt                                                                                en  een plaats hebben gegeven in hun leven. Ook komt aan de orde wat zij zelf zien als de                                                                               formule van hun geluk. Op zichzelf is dat al een interessant gegeven, omdat bijna elk mens een boeiend leven heeft. Als ik daar met mensen over praat zeggen de meesten “ik kan over mijn leven wel een boek schrijven”.

 

Na de interviews zullen wij steeds aan geven en achterhalen wat de essentie in het verhaal is en de rode draad die maakt dat zij gezond oud worden. Speciale aandacht zal gaan naar het omgaan met emoties en het verwerken hiervan. Zo werken we toe naar een formule voor een lang en gelukkig leven.

 

Het uiteindelijke doel van de film is een documentaire te maken die als voorlichtingsfilm gebruikt kan worden op scholen. We willen hiermee de jeugd inspireren te leven op een manier die ziek worden kan voorkomen, preventieve gezondheidszorg.

img223.jpg
Geppie 3.jpg
Dokafix 1.jpg

En ze leefden nog lang en gelukkig. Het einde van sprookjes kennen we allemaal. Maar hoe lang en hoe gelukkig zou u eigenlijk willen leven? En belangrijker, weet u wat u daarvoor moet doen?

Het doel van dit project is om een film te maken die het antwoord op bovenstaande vraag in kaart gaat brengen aan de hand van levensverhalen van hen die daadwerkelijk lang en gelukkig leven.

Wij hebben een plan om een film te maken die als doel heeft de preventieve gezondheidszorg te bevorderen. Als therapeut heb ik meer dan vijfentwintig jaar fulltime gewerkt met mensen met psychische en psychosomatische klachten. In die tijd heb ik veel geleerd over de mechanieken van ziek worden en gezond blijven. Mijn interesse gaat vooral uit naar de preventieve kant van de gezondheidszorg. Er zijn veel ouderen met allerlei kwalen en ziekten en van die groep hoor en zie je vaak ook het meest in de media.

Documentaire