De stichting streeft er naar om te bouwen aan bewustwording van individuen en groepen door het in beeld en geluid vastleggen van ervaringen rondom actuele maatschappelijke en psychosociale thema's zoals geluk, gezondheid, zingeving, zelfbeschikking, duurzaamheid etc.

© 2018 Stichting Dokafix